විරාමය: නිරුවත් නිරූපිකාවක් ගැන සංවේදී ජපන් චිත්‍රපයටක් – නිරුවත – NUDE (18+)

මම දැවැන්ත ප්‍රේක්ෂක සමූහ වෙනුවෙන් තනන හොලිවුඩ් හෝ බොලිවුඩ් සිතුවම්පටයන්ට වඩා කුඩා දේශීය ප්‍රේක්ෂක සමූහ වෙනුවෙන් තනන සිතුවම්පට අගය කරමි. මේවා සැබෑ තත්ත්වයන්ට වඩාත් සමීපය. ඒවායින් බොහෝ දුරට නිරූපනය වන්නේ අදාළ සමාජයේ සැබෑ මුහුණුවරයි.

ජපානයේ නිරුවත් නිරූපිකාවක් හා කාම චිත්‍රපට රංගන ශිල්පිනියක වටා ගෙතුනු NUDE වත්මන් නාගරික ජපන් සමාජයේ සැබෑ නිරූපනයකැයි මම අදහමි. (යුවතියක් වටා ගෙතුනු බව පෙනුනනද සැබැවින්ම කෘතිය කතා කරන්නේ අද්‍යතන ජපන් සමාජය ගැනයි.)

ඉංගිරිසි උප සිරැසි සහිතයි. වැඩිහිටි ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් වෙනුවෙන් නිර්මිතයි.

Advertisements
Leave a comment

3 Comments

  1. මේකට ටොරෙන්ට් ලින්ක් එකක් නම් හොයනු බොරු.. එපා උනා හොයලම.. :/

    Reply
  2. IDM හරහා කෙලින්ම ගන්න… 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: